Pokanoket in Filip

Book name:Pokanoket in Filip
Book license:public domain
Author:Unknown
Download:download Text Ebook
Read online:Read Text Ebook

First Page:

POKANOKET'IN FILIP

Indianilainen muistelma

Kirj.

WASHINGTON IRVING

Englannin kielest"a suomentanut Waldemar Churberg

Helsingiss"a, Suomalaisen Kirjallisuuren Seuran Kirjapainossa, 1876.

Valitettava asia on, ett"a ne varhaiset kirjailiat, jotka puhuivat Amerikan l"oyd"ost"a ja asuttamisesta, eiv"at ole antaneet meille tarkempia ja oikeampia tietoja niist"a merkillisist"a luonteista, jotka vihannoitsivat mets"a el"am"ass"a. Ne harvat tarinat, jotka ovat s"ailyneet meille, ovat varsin omituisia ja vieh"att"avi"a; ne sallivat meid"an likemm"alt"a katsahtaa ihmisluontoon ja n"aytt"av"at, mik"a ihminen on jotenkin alkuper"aisess"a tilassa ja mist"a h"anen tulee sivistyst"a kiitt"a"a. Melkein yht"a suloiselta, kuin l"oyt"aisimme jotakin uutta, tuntuu meist"a, kun valaisemme noita jylhi"a ja urkkimattomia ihmisluonnon j"alki"a; kun havaitsemme, niinkuin todella laita on, siveyden tunnon ensi it"amist"a; ja huomaamme, kuinka samat jalot ja romantilliset avut, joita on taiteenmukaisesti viljelty yhteiskunnassa, kasvavat itsen"aisess"a uljuudessa ja yksinkertaisessa suuruudessa.

Sivistyneess"a el"am"ass"a, jossa ihmisen onni ja ehk"ap"a oleminenkin suuresti riippuu l"ahimm"aisten ajatuksesta, h"an alinomaa menettelee niinkuin harjaantunut n"aytteli"a. Syntyper"aisen luonnon rohkeat ja omituiset piirteet ovat hientyneet pois tai tylstyneet sen tasoittavan vaikutuksen kautta, jota sanotaan hyv"aksi kasvatukseksi; ja ihminen tekee niin monta pient"a petosta ja osottelee niin monta jaloa tunnetta yleisen suosion vuoksi, ett"a on vaikea eroittaa h"anen tosi ja valheluontoansa toisistaan. Indiani sen sijaan, joka on vapaa sivistyneen el"am"an pid"akkeist"a ja sievistelyist"a ja suuressa m"a"ar"ass"a yksin"ainen ja itsen"ainen olento, tottelee vaan taipumustensa vaatimusta taikka j"arkens"a k"asky"a; ja niinmuodoin h"anen luontonsa omituisuudet, kun h"an alttiisti noudattaa niit"a, varttuvat eritt"ain suuriksi ja kummastuttaviksi. Yhteiskunta on niinkuin nurmi, jossa kaikki ryhmyiset paikat ovat silitetyt, kaikki pensaat poistetut, ja jossa sametti pinnan hymyilev"a viheri"aisyys ilahuttaa silmi"a; mutta se, joka aikoo tutkia luontoa sen tuimuudessa ja moninaisuudessa, h"anen t"aytyy l"ahte"a saloille, k"ayd"a laaksoja, kohota virtoja yl"os ja uskaliaasti laskea jyrk"anteit"a alas.

N"am"at mietteet syntyiv"at minussa, kun sattumalta silm"ailin yht"a vanhan siirtolaishistorian vihkoa, jossa suurella katkeruudella kerrotaan Indianein v"akivallasta ja sodista Uuden Englannin uutis asukkaita vastaan. Meit"a melkein tuskastuttaa, kun n"aist"a puolueellisistakin kirjoituksista n"aemme, kuinka sivistyksen j"aljet vuotavat alkuv"aest"on verta; kuinka helposti uutis asukkaat tarttuivat aseisin valloittamisen halusta; kuinka armoton ja h"avitt"av"ainen heid"an sodank"ayntins"a oli. Mielt"a kammottaa, kun ajattelee, kuinka monta j"arjellist"a olentoa karkoitettiin maan p"a"alt"a! kuinka monta urhoollista ja jaloa syd"ant"a, joihin luonto oli pannut puhtaimman kultansa, s"arjettiin ja poljettiin maahan!

T"amm"oisen kohtalon alaiseksi joutui Pokanoketin Filip , er"as indianisoturi, jonka nimi kerta oli Massachusettsin ja Connecticutin kauhistuksena. H"an oli etevin useista samanaikuisista sachem'eist"a [indiani p"a"allik"oist"a], jotka hallitsivat Pequodeja, Narrhagansetej"a, Wampanoageja ja muita it"aisi"a heimokuntia siihen aikaan, jolloin Uutta Englantia ensiksi asutettiin; etevin n"aist"a itsealtaan kohonneista, koulun k"aym"att"omist"a sankareista, jotka taistelivat mit"a jalointa taisteloa ihmisluonto kykenee taistelemaan; jotka sotivat viimeiseen hengenvetoon asti is"anmaansa asiata varten, vaikka ei ollut mit"a"an voiton toivoa eik"a maineen ajatusta. He olisivat ansainneet el"a"a jonakin runollisena aikakautena ja sopineet paikkakunnallisten kertomusten ja romantillisten kuvausten esineiksi, mutta he ovat tuskin j"att"aneet yht"ak"a"an todeksi taattua j"alke"a historian lehtiin, vaan liikkuvat, ik"a"ankuin j"attil"aishaamut, tarinain himme"ass"a h"am"ar"ass"a...

Show Buttons
Hide Buttons
2006-2017 thebooksage.com. All Rights Reserved.